Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

                                          INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Panią/Pana, że:

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.

Administratorem Pani/Pana Danych jest:         SZKOŁA PODSTAWOWA im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie

z siedzibą:         Glina 83  07-320 Małkinia Górna

 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować się

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych :    iodo@malkiniagorna.pl

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:   rekrutacji/realizacji obowiązku przedszkolnego/szkolnego

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych/ realizacja umowy, której jest Pani/Pan stroną/ realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy Prawo Oświatowe                                                                                                                                                                                                                                                                   

Okres przechowywania danych:   Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z archiwizacją

 

Ma Pani/Pan prawo do:              1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

                                                  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

                                                  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

                                                  4. przenoszenia danych,

                                                  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

                                                  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:  wymogiem ustawy / pobrane dobrowolnie

 Pani/Pana dane:    nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i  profilowaniu.                                                                                          

 

 

                                                                                                                          Dyrektor

                                                                                             Szkoły Podstawoej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie

                                                                                                                mgr Justyna Brzozowska