Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie 

ustala w roku szkolnym  2023/2024  następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego:

  

  22 grudnia  2023r ( PIĄTEK)

   29,30 kwietnia  2024r. (PONIEDZIAŁEK, WTOREK)

   2 maja 2024r. (CZWARTEK)

 14,15,16 maja 2024r.- egzamin kl. 8

   31 maja 2024r. (PIĄTEK)

     Podczas dni wolnych  od  zajęć  dydaktyczno – wychowawczych szkoła zapewnia uczniom możliwość udziału w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych.

    Rodzice uczniów potrzebujących opieki podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dyd.-wych. zobowiązani są do przekazania tych  informacji wychowawcy klasy,  nie później,  niż na  trzy dni robocze przed dniem wolnym.

Przerwy świąteczne i ferie zgodnie z podstawą prawną:

 23 XII 2023r. – 1 I 2024r. - zimowa przerwa świąteczna

 15 I - 28 I 2024r. - ferie zimowe

 28 III– 2 IV 2024r. - wiosenna  przerwa świąteczna