Jesteś tutaj: Start / RODZIC / Opieka zdrowotna

Opieka zdrowotna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

    Przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078)  nakładają na organ prowadzący szkołę obowiązek związany z zapewnieniem uczniom opieki stomatologicznej.

W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.

  Gmina Małkinia Górna podpisała z dniem 26 sierpnia 2021r.  porozumienie o współpracy z podmiotem leczniczym "BIADENT Łukasz Cymbor", ul. Biegańskiego 3   07-320 Małkinia Górna  w celu zapewnienia świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii dla uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie.