E-dziennik UONET +

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Rodzice!

 W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego ze stanem epidemii  od dnia 25 marca 2020r. nauka jest realizowana na odległość za pomocą platformy edukacyjnej Google Classroom. Od 20 kwietnia br.  pracujemy zdalnie na e- dzienniku UONET+.  https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminamalkiniagorna W związku z tym uczniowie oraz rodzice są zobowiązani do codziennego logowania się do e- dziennika UONET+, odczytywania wiadomości i realizowania zadań wyznaczonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w zakładce Zadania domowe. 

 1. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z tygodniowym planem nauczania uwzględniając w szczególności:

  • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

  • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

  • możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

  • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

  • ograniczenie wynikające ze specyfiki zajęć. 

2. Nauczyciele mogą dokonać weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody i techniki kształcenia na odległość.

3. Kontakt rodziców i uczniów z nauczycielami i wychowawcami możliwy jest poprzez środki komunikacji elektronicznej (telefon, Messenger, e- mail) w godz. 8.00-15.00

4. Pomoc psychologiczo-pedagogiczna w naszej szkole udzielana jest drogą elektroniczną. Osoby potrzebujące wsparcia ( uczniowie, rodzice, nauczyciele) proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym drogą: tel. 296449864, 

e-mail: justynab110@wp.pl,  Messenger.

5. Kontakt ze szkołą: tel.(29)6449864, e- mail spglina@wp.pl

 6.Proszę o śledzenie informacji i komunikatów na stronie szkoły www.spglina.malkiniagorna.pl

 Drodzy Państwo!

 Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie, dlatego prosimy Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość. Ten czas jest dla nas wszystkich trudny i wymaga pełnej mobilizacji i współpracy.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za okazaną pomoc i wsparcie oraz zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań aby edukacja Naszych dzieci przebiegała prawidłowo. Zapraszamy do możliwości kontaktu z nauczycielami, wychowawcami i specjalistami.

Życzymy dużo zdrowia i jak najszybszego powrotu do szkoły.

                                                             Z poważaniem  Justyna Brzozowska- dyrektor szkoły