STAWIAM NA EDUKACJĘ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Projekt „Stawiam na edukację” jest skierowany do uczniów wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. Realizowany w latach 2017-2019.

Beneficjentem projektu jest spółka Quality Partners, partnerem projektu Gmina Małkinia Górna. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Osi priorytetowej 10 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

 Wartość projektu łącznie 877 568,75 zł

 Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 575 uczniów szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna przez udział uczniów w różnych formach zajęć dodatkowych.

 Szkoła Podstawowa im. ks. J Twardowskiego w ramach projektu realizuje zajęcia wyrównawcze z matematyki i przyrody, zajęcia doskonalące z języka angielskiego oraz zajęcia matematyczno- komputerowe. Dzięki projektowi uczniowie naszej szkoły rozwiną postawy pracy zespołowej przez udział w zajęciach opartych o sportowe zainteresowania uczniów. Dzięki projektom edukacyjnym opartym na zainteresowaniach artystycznych uczniów rozwiną oni kompetencje społeczne oraz przedsiębiorczość i innowacyjność.

 Dla uczestników zajęć doskonalących i projektów edukacyjnych zaplanowano wyjazdy edukacyjne do: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Białowieskiego Parku Narodowego, profesjonalnego obiektu sportowego, muzeów, teatrów. W trakcie tych wyjazdów uczniowie będą pogłębiać wiedzę i doświadczenia uzyskane w trakcie zajęć.

 Wszyscy uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie będą doskonalić wiedzę jak unikać zagrożeń w cyberprzestrzeni i zarządzać swoją tożsamością w sieci.

 W projekcie weźmie udział 16 nauczycieli naszej szkoły.  Będą doskonalić umiejętności wykorzystania urządzeń multimedialnych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK w trakcie lekcji.

 

Rodzaj zajęć w roku szkolnym 2018/2019

Uczestnicy

Prowadząca

 

Zajęcia logopedyczne

kl. I-III

p. Bożena Koziara

 

Zajęcia sportowe

kl. II

p. Zofia Koziara

 

Zajęcia matematyczne- wyrównawcze

kl. IV

p. Justyna Brzozowska

 

Zajęcia matematyczno- komputerowe

kl. III-IV

p. Justyna Brzozowska

 

Zajęcia przyrodnicze

kl. V

p. Danuta Osiadacz

 

Zajęcia matematyczno- komputerowe

kl. V

p. Anna Małecka

 

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego

kl. III

p. Katarzyna Śmiałek

 

Zajęcia muzyczno- wokalne

kl. V

p. Dorota Padewska