EKSPERYMENTUJĘ, ODKRYWAM, WIEM

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

   Nasza szkoła wraz ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej,  Szkołą Podstawową nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej, Szkołą Podstawową im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie, Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Prostyni i Szkołą Podstawową w Orle realizuje projekt „Eksperymentuję, Odkrywam, Wiem"

Beneficjentem projektu jest Fundacja Stiwek, a Partnerem Projektu Gmina Małkinia Górna. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Osi priorytetowej 10 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa.

Wartość projektu łącznie 1 731 837,60

Czas trwania projektu : od 01.08.2019 roku do 31.07.2020 roku

Numer projektuRPMA.10.01.01-14-b926/18

Celem projektu jest udoskonalenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, praca zespołowa i krytyczne myślenie 630 uczniów 6 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina  Małkinia Górna przez udział uczniów w różnych formach zajęć dodatkowych.

Dla uczestników zajęć zaplanowano wyjazdy edukacyjne do: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Centrum Badań Jądrowych w Świerku,  Ogrodu Botanicznego w Powsinie, na Stadion Narodowy, udział w spektaklach teatralnych, zwiedzanie wystaw.  W trakcie tych wyjazdów uczniowie będą pogłębiać wiedzę oraz uczyć praktycznego wykorzystania wiadomości uzyskanych w trakcie zajęć.

RODZAJ ZAJĘĆ W ROKU SZK.2019/2020, 2020/2021 UCZESTNICY PROWADZĄCA
ZAJĘCIA MATEMATYCZNE (WYRÓWNAWCZE) KL. III P. ZOFIA KOZIARA
ZAJĘCIA MATEMATYCZNE (WYRÓWNAWCZE) KL. IV-V P. JUSTYNA BRZOZOWSKA
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE KL. I-IV P. BOŻENA KOZIARA
ARTYSTYCZNE INSPIRACJE KL. I P. ALICJA KRUSZEWSKA
ARTYSTYCZNE INSPIRACJE KL. V P. DANUTA OSIADACZ
NIEZBĘDNIK MŁODEGO PRZYRODNIKA KL. II P. JUSTYNA BRZOZOWSKA
NIEZBĘDNIK MŁODEGO PRZYRODNIKA KL. III-V P. JOLANTA ADAMSKA
MATEMATYCZNI TROPICIELE KL. III P. ZOFIA KOZIARA
MATEMATYCZNI TROPICIELE KL. VIII P. ANNA MAŁECKA
ŚWIAT SZEKSPIRA KL. VIII P. EWELINA KŁUSEK
AKTYWNY W MAŁEJ I DUŻEJ OJCZYŹNIE KL. VI P. DANUTA OSIADACZ
AKTYWNY W MAŁEJ I DUŻEJ OJCZYŹNIE KL. III-IV P. DOROTA PADEWSKA
ROZWIJAM SKRZYDŁA (ZAJ. DZIENNIKARSKIE) KL. VI-VIII P. DOROTA PADEWSKA
PE Z INFORMATYKĄ NA TY KL. III

P. ZOFIA KOZIARA

PE Z INFORMATYKĄ NA TY KL. VIII P. ANNA MAŁECKA

 

RODZAJ ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 UCZESTNICY PROWADZĄCA
MATEMATYCZNI TROPICIELE  KL.VIII ANNA MAŁECKA
AKTYWNI W MAŁEJ I DUŻEJ OJCZYŹNIE KL. VIII DOROTA PADEWSKA
ŚWIAT SZEKSPIRA KL. VIII ALENA PRZYWOŻNA
ŚWIAT SZEKSPIRA  KL. IV KATARZYNA ŚMIAŁEK
JĘZYK ANGIELSKI (WYRÓWNAWCZE) KL.III KATARZYNA ŚMIAŁEK
PRACA W CHMURZE KL. II-III

ZOFIA KOZIARA

ALICJA KRUSZEWSKA

JAK UTRZYMAĆ ZDROWE POWIETRZE I CZYSTE ŚRODOWISKO W GMINIE MAŁKINIA GÓRNA KL. III-VIII JUSTYNA BRZOZOWSKA
ROBOTYKA KL. V-VII

ANNA MAŁECKA

JUSTYNA BRZOZOWSKA