Jesteś tutaj: Start / UCZEŃ / Pedagog specjalny

Pedagog specjalny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PEDAGOG SPECJALNY- mgr Dorota Padewska

Obowiązki Pedagoga Specjalnego

 1. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup, innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami
 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, określeniu mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych
 3. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów
 4. Określenie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych dopasowanych do potrzeb indywidulanych ucznia
 5. Współpraca z zespołem wychowawczym w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 6. Wspieranie nauczycieli i wychowawców w ramach rozpoznawania przyczyn niepowodzeń szkolnych i edukacyjnych
 7. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom
 8. Współpraca z innymi podmiotami w zależności od potrzeb
 9. Współpraca z Radą Pedagogiczną