SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA w roku szk. 2023/2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie

Przedmiot

Numer dopuszczenia

Tytuł programu

Autor programu

Wydawnictwo

Klasa

Wychowanie przedszkolne

P/OP/1/2023/2024

Program wychowania przedszkolnego ,,Rozwój-Wychowanie-Edukacja”

Anna Stalmach- Tkacz

Karina Mucha

Nowa Era

 ,,0”

Religia

P/OP/2/2023/2024

Program ,,TAK dla Jezusa”

E. Kondrak,   D.Kurpiński

J. Snopek

JEDNOŚĆ

,,0”

Język angielski

P/OP/3/2023/2024

Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej

Magdalena Szpotowicz

Małgorzata Szulc- Kurapska

Oxford University Press

,,0”

 

 

 

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

I/I-III/4/2023/2024

Program nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia edukacji wczesnoszkolnej "Elementarz odkrywców"

Dr Teresa Janicka- Panek

 

NOWA ERA

I,II, III

Język angielski

I/I-III/5/2023/2024

Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej

Magdalena Szpotowicz

Małgorzata Szulc- Kurapska

MACMILLAN

I,II,III

Religia

I/I-III/6/2023/2024

Program nauczania religii dla klas I- III szkoły podstawowej ,,Zaproszeni na ucztę z Jezusem”, nr  AZ-1-01/18

ks.dr K. Mielnicki, E.  Kondrak,

JEDNOŚĆ

I,II,III

 

 

 

 

 

 

Religia

II/IV/7/2023/2024

Program nauczania religii dla klasy  IV szkoły podstawowej ,,Zaproszeni na ucztę z Jezusem”, nr  AZ-1-01/18

ks.dr K. Mielnicki, E.  Kondrak,

 

JEDNOŚĆ

IV

Religia

II/V-VIII/8/2023/2024

Program nauczania religii dla klas V- VIII szkoły podstawowej „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość?” nr AZ-2-02/20

ks.dr Krzysztof Mielnicki,

 Elżbieta  Kondrak

JEDNOŚĆ

V,VI,

VII , VIII

Język polski

II/IV-VIII /9/2023/2024

Program nauczania ogólnego języka polskiego w kl. IV-VIII szkoły podst.

„Nowe słowa na start!”

Marlena Derlukiewicz

 

NOWA ERA

 IV, V,VI,VII,VIII

Język angielski

II/IV-VIII/10/2023/2024

Program nauczania języka angielskiego. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej. 

Melanie Ellis, Anna Rak

OXFORD

IV, V,VI, VII,VIII

Język rosyjski

 II/VII-VIII/11/2023/2024

 Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego w szkole podstawowej (klasy VII-VIII) „Wsio prosto”

 Agata Buchowiecka- Fudała

 

 PWN

VII,VIII

Historia

 

II/IV-VIII/12/2023/2024

Program nauczania historii w kl.4-8 szkoły podstawowej ,,Wczoraj i dziś”

Tomasz Maćkowski

NOWA ERA

 IV, V,VI, VII,VIII

Matematyka

II/IV-VIII/13/2023/2024

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem”

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

NOWA ERA

IV, V,VI, VII,VIII

Przyroda

II/IV/14/2023/2024

Program nauczania przyrody w klasie 4  szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody”

Jolanta Golanko

 

NOWA ERA

IV

Biologia

II/V-VIII/15/2023/2024

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej ,,Puls życia”

Anna Zdziennicka

NOWA ERA

 V,VI, VII,VIII

Geografia

II/V-VIII/16/2023/2024

Program nauczania geografii dla klas 5-8 szkoły podstawowej

„Planeta Nowa”

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

NOWA ERA

V,VI, VII,VIII

Fizyka

II/VII-VIII/17/2023/2024

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej,, Spotkania z fizyką”

Grażyna Francuz Ornat

Teresa Kulawik

NOWA ERA

VII,VIII

Chemia

II/VII-VIII/18/2023/2024

Program nauczania chemii w szkole podstawowej ”Chemia Nowej Ery”

Teresa Kulawik

Maria Litwin

NOWA ERA

VII,VIII

Technika

II/IV-VI/19/2023/2024

Program nauczania techniki w klasach 4-6 szkoły podstawowej ,,Jak to działa”

Lech Łabecki

 

NOWA ERA

IV,V,VI

Plastyka

II/IV-VII/20/2023/2024

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej ,,Do dzieła!”

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

NOWA ERA

IV,V,VI,VII

Muzyka

 

II/IV-VII/21/2023/2024

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej

„Lekcja muzyki”

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

NOWA ERA

IV,V,VI,VII

Informatyka

II/IV-VIII/22/2023/2024

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej ,,Lubię to”

Michał Kęska

 

NOWA ERA

IV, V,VI, VII,VIII

Wychowanie - fizyczne

II/IV-VIII/23/2023/2024

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Krzysztof Warchoł

 

FOSZE

IV, V,VI, VII,VIII

Wiedza o społeczeństwie

II/VIII/24/2023/2024

Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie  dla szkoły podstawowej „Dziś i jutro”

B. Furman

 

NOWA ERA

VIII

Edukacja dla bezpieczeństwa

II/VIII/25/2023/2024

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej „Żyję i działam bezpiecznie”

Jarosław Słoma

NOWA ERA

VIII

Wychowanie do życia w rodzinie

II/IV-VIII/26/2023/2024

Program nauczania wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy4- 8 szkoły podstawowej ,,Wędrując ku dorosłości”

Teresa Król

 

RUBIKON

IV, V,VI, VII,VIII

 Doradztwo zawodowe

II/ VII-VIII/27/ 2023/24

Program nauczania ,,Doradztwa zawodowego”

 autorski

 

VII,VIII

 

Legenda: Numer dopuszczenia: etap-klasa-numer-rok szkolny