ZESTAW PODRĘCZNIKÓW w roku szk. 2023/2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

KLASA ,,0“ 

Przedmiot

Podręcznik

Ćwiczenia

Autor

Nr dopuszczenia

Wydawnictwo

Wychowanie przedszkolne

 

 

 

 

Karty Pracy

,,Dzieciaki w akcji –sześciolatki“

Anna Stalmach-Tkacz

Karina Mucha

 

 

Nowa Era

 

 

 

Religia

 

 

6-latki,,TAK!Jezus mnie kocha“

 

 

 

 

E.Kondrak

D.Krupiński

J.Snopek

 

 

 

  

 

 

Jedność

 

 

j.angielski

 

 

„2nd edition Incredible English Starter“

 

Sarah Philips

 

 

562/1/2012

Oxford

KLASA II

 

Przedmiot

Podręcznik

 

Ćwiczenie

Autor

 

Nr dopuszczenia

Wydawnictwo

Edukacja wczesnoszkolna

„Elementarz Odkrywców“

 podręcznik cz. 1,2,3,4

 

 

 

Elementarz Odkrywców-

 Matematyka.Podręcznik cz.1,2

 

 

 

 

Elementarz Odkrywców- ćwiczenia ed.polon.-przyr.-społ.

Elementarz Odkrywców. Ćwiczenia.Matematyka cz.1,2

 

Elementarz Odkrywców-muzyka2

Elementarz Odkrywców-

Informatyka 2

 

Elementarz Odkrywców-

Wyprawka 2

 Elementarz Odkrywców-

teczka artysty 2

B. Stępień

E. Hryszkiewicz

J. Winiecka-Nowak

 

K. Bielenica

M. Bura

M. Kwil

B. Lankiewicz

 

 

 

 

 

790/3/2018

 

 

 

790/4/2018

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

Religia

„Odkrywam Królestwo Boże”-podręcznik

 

 

ks.drK. Mielnicki

E. Kondrak

AZ-12-01/18-KI-21

Jedność

Język angielski

"Shine on" dla kl. 2

 

 

"Shine on" dla kl. 2

C. Read

H.Cosey

S. Bonman Sileci

P. Jacson

 

1093/2/2020

 

Oxford

 

KLASA III

 

Przedmiot

Podręcznik

 

Ćwiczenia

Autor

Nr dopuszczenia

Wydawnictwo

 

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz Odkrywców- Podręcznik cz.1,2,3,4

 

 

Elementarz Odkrywców-Matematyka cz1,2

 

 

Elementarz Odkrywców

Ćwiczenia ed.polonistyczna,przyrodnicza,społeczna cz.1,2,3,4

Odkrywców-Matematyka ćwiczenia cz.1,2

Elementarz Odkrywców-Potyczki Elementarz ortograficzne

Elementarz Odkrywców- Muzyka 3

Elementarz Odkrywców- Informatyka 3

Elementarz Odkrywców-Wyprawka 3

Elementarz Odkrywców-Teczka artysty 3

Elementarz Odkrywców- Zbiór zadań.Matematyka 3

B. Stępień

E. Hryszkiewicz

J. Winiecka-Nowak

K. Bielenica

M. Bura

M. Kwil

B. Lankiewicz

E.Kacprzak

M.Gromek,

K.KilbachM.Kęska

N.Gryzoń,M. Jasny,w.Vargas

790/5/2019 cz.1,2

790/6/2019

z.3,4

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

Religia

,,Poznaję Jezusa” – podręcznik do religiidla kl.III

 

,,Poznaję Jezusa”

Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy 3 sz.podstawowej

 

 

 

Ks,dr K.Mielnicki

E. Kondrak

 

AZ-1-01/18

 

Jedność

 

 

Język angielski

 

„Shine on“ dla kl.III

 

 

 

„Shine on“ dla kl.III

Susan Banman Sileci

Patrick Jackson

1093/3/20

Oxford

 

KLASA IV 

Nazwa przedmiotu

Podręcznik

 

Ćwiczenia

 

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

Język polski

Nowe słowa na start!NEON

Podręcznik kl.IV

Marlena Derlukiewicz,

Anna Klimowicz

Nowa edycja 2023-2025

Nowe słowa na start! –zeszyt ćwiczeń kl. IV –praca zbiorowa

 

 bez dotacji

Ortografia dla kl. IV

D.Chwastniewska

A.Grzałczyńska-Mróz 

D. Różek

wyd.GWO                          

907/1/2017

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z kluczem.NEON Klasa 4

część 1 i 2

 Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

 

,,Matematyka z kluczem’’NEON cz. 1 i 2

Marcin Braun Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

875/1/2017

Nowa Era

Język angielski

,,Steps Plus’’  dla kl. IV

 Sylvia Wheeldon, Paul A Davies, Tim Falla, Paul Shipton,

Konsultacja: Magdalena Szpotowicz

ćwiczenie

Sylvia Wheeldon, Paul Shipton

800/1/2017

Oxford

      

       Przyroda

 

,,Tajemnice przyrody’’ NEON

M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz

„Tajemnice przyrody”

J. Golanko, U. Moździerz, J. Stawarz

zeszyt ćwiczeń 1 i 2

 

863/2019/z1

 

Nowa Era

 

 

Historia

,,Wczoraj i dziś’’  NEON Klasa 4

Edycja 2023-2025

 B. Olszewska, W Surdyk Fertsch, Grzegorz Wojciechowski,

,,Wczoraj i dziś’’ Zeszyt ćwiczeń

T.Maćkowski, B.Olszewska, W.Surdyk-Fertsch

                                           

877/1/2020 z1

Nowa Era

Muzyka

Lekcja muzyki NEON Klasa 4

Edycja 2023-2025

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

 

 

852/1/2017

Nowa Era

Plastyka

,,Do dzieła’’NEON.Klasa 4

Jadwiga Lukas Krystyna Onak

Nowa edycja 2023-2025

 

 

 

903/1/2017

Nowa Era

Technika

,,Jak to działa”- podręcznik do techniki dla kl. IV szkoły podst. L. Łabecki,

M. Łabecka

 

295/1/2017

Nowa Era

Informatyka

Michał Kęska ,,Lubię to!’’NEON Podręcznik do informatyki dla klasy IV SP

 

 

847/1/2022/z1

Nowa Era

 

Religia

 

   ,,Odkrywam życie z Jezusem”

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak,  podręcznik                                                                    -kupują rodzice

 

,,Odkrywam życie z Jezusem”

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak,  ćwiczenie                                       

   

 

AZ- 1-01/18

 

Jedność

Wychowanie do

życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości”

Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Pod.red. T. Król

                                           -

„Wędrując ku dorosłości”

Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy 4  ćwiczenie

 T. Król,M.Guziak-Nowak,J.Nowakowski,

J.Tęcza-Ćwierz  k

 

Rubikon

KLASA V

 

Przedmiot

 Podręcznik

 

Ćwiczenia

 

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

Język polski

NOWE słowa na start ! 5 Podręcznik  do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej Autor:      

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

 

Nwa edycja 2021-2023

 

 

  NOWE słowa na start ! 5

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

A.Marcinkiewicz

J.Ginter

Bez dotacji

Język polski 5.Ortografia.

Zasady i ćwiczenia                                           -                

Anna Halasz

Piotr Borys

kupują rodzice

907/2/2018

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

Nowa Era

 

GWO

 

Matematyka

,,Matematyka z kluczem’’ 

dla kl. V cz. 1 i 2

Marcin Braun ,Agnieszka Mańkowska,Małgorzata Paszyńska

,,Matematyka z kluczem’’ cz. 1 i 2

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska,M.Paszyńska

875/2/2018

 

Nowa Era

 

 

 

Geografia

 

„PLANETA NOWA“-Podręcznik do geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej NOWA EDYCJA

2021-2023

 

F.Szlajfer,T.Rachwał,Z.Zeniewicz,

R.Malarz

„Planeta Nowa“- zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy 5 szk. podst. NOWA EDYCJA 2021-2023

 

 

F.Szlajfer,T.Rachwał,

Z.Zeniewicz, R.Malarz

906/1/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

Biologia

Puls życia. Klasa 5

Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowejM.Sęktas, J.Stawarz

 

Puls życia. Klasa 5

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

J.Holeczek,J. Pawłowska, J.Pawłowski

844/1/2018

Nowa Era

Historia

 

,,Wczoraj i dziś’’ .Klasa5

 Grzegorz Wojciechowski

,,Wczoraj i dziś’’Klasa5

 Zeszyt ćwiczeń

B. Olszewska

W. Surdyk-Fertsch

877/2/2018

 

 

Nowa Era

 

Język angielski

„ Steps Plus“ dla kl.5

Sylvia Wheeldon, Paul Shipton

Ćwiczenie

Sylvia Wheeldon, Paul Shipton

       800/2/2017

Oxford

Plastyka

,,Do dzieła’’ NOWA EDYCJA

Jadwiga Lukas Krystyna Onak

 

903/2/2018

Nowa Era

Technika

 

,,Jak to działa”- podręcznik do techniki dla klasy 5 szkoły podst.

L. Łabecki,M. Łabecka

 

295/2/2018

 

 

 

Nowa Era

 

Muzyka

Lekcja muzyki5 NOWA EDYCJA

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

 

852/2/2018

Nowa Era

 

 

 

Religia

„Szczęśliwi,którzy szukają prawdy“ podręcznik do religii dla kl.V

ks.dr K. Mielnicki, E. Kondrak

kupują rodzice

„Szczęśliwi,którzy szukają prawdy“ zeszyt ćwiczeń do religii dla kl.V - ks.dr K. Mielnicki, E. Kondrak,

 

 

 

AZ-21-01/20-KI-2/20

 

 

JEDNOŚĆ

 

 

Informatyka

,,Lubię to!kl.5”Michał Kęska

 

847/2/2018

 

NOWA ERA

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości” -wychowanie do życia w rodzinie.Podręcznik dla kl.5szkoły podstawowej

T.Król           

„Wędrując ku dorosłości” -wychowanie do życia w rodzinie -ćwiczenia

 T. Król,M.Guziak-Nowak,J.Nowakowski,

J.Tęcza-Ćwierz      

920/2/2018

 

 

RUBIKON

 

 

 

 

KLASA VI

 

Przedmiot

Podręcznik

 

Ćwiczenia

 

Nr

dopuszczenia

Wydawnictwo

Język polski

NOWE Słowa na start!

Podręcznik do jęz. polskiego dla klasy 6 szk. podst.A.Klimowicz

M.Derlukiewicz

 

NOWE Słowa na start

Ćwiczenia do jęz. polskiego dla klasy 6 szk. Podst.

 

Dodatkowo

Ortografia

Jęz. Polski 6             

907/3/2019

Nowa Era

GWO

Matematyka

,,Matematyka z kluczem’’  kl.6

dla kl. V cz. 1 i 2

Marcin Braun ,Agnieszka Mańkowska,Małgorzata Paszyńska

 

,Matematyka z kluczem’’ 

Zeszyt ćwiczeń

Marcin Braun ,Agnieszka Mańkowska,Małgorzata Paszyńska

875/3/2019

Nowa Era

Biologia

Podręcznik ‚,Puls życia dla kl.6‘‘

Joanna Stawarz

‚,Puls życia dla kl.6‘‘

 zeszyt ćwiczeń A. Siwik   S. Gębica

M. Fiałkowska –Kołek

844/2/19

Nowa Era

Historia

 

Wczoraj i dziś. Klasa 6

 Podręcznik do historii szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Klasa 6

Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej

 

877/3/2019

Nowa Era

Geografia

Planeta Nowa

Podręcznik do geografiidla kl.6

T.Rachwał,R.Malarz,D.Szczypiński

Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6 szkoły podst.

 

906/2/2019

Nowa Era

Język angielski

„Steps Plus“ dla kl.6

S.Wheeldon,P.Shipton

„Steps Plus“ dla kl.6

 zeszyt ćwiczeńS.Wheeldon

P.Shipton

800/3/2019

OXWORD

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości” -wychowanie do życia w rodzinie.Podręcznik dla kl. 6 szkoły podstawowej

Podręcznik

T. Król,M.Guziak-Nowak, J.Nowakowski,

J.Tęcza-Ćwierz   -kupują rodzice

Wędrując ku dorosłości” -wychowanie do życia w rodzinie.

 ćwiczenie

T. Król,

 M.Guziak-Nowak, J.Nowakowski,

J.Tęcza-Ćwierz  

920/3/2019

Rubikon

Muzyka

Lekcja muzyki kl.6

M. Gromek,G.Kilbach

 

852/3/2019

Nowa Era

Plastyka

,,Do dzieła’’

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

 

903/3/2018

Nowa Era

Informatyka

,,Lubię to!kl.6”

Michał Kęska

 

847/3/2018

Nowa Era

Religia

,,Szczęśliwi,którzy odkrywają piękno”

Podręcznik do religii dla kl.6

Ks.K.Mielnicki

E.Kondrak,   

zeszyt ćwiczeń  ,,  Szczęśliwi,którzy odkrywają piękno”               

AZ-2-02/12

Jedność

Technika

,,Jak to działa”- podręcznik do techniki dla klasy 6 szkoły podst.

M. ŁabeckaL. Łabecki,

 

295/3/2019

 

Nowa Era

 

KLASA VII

Przedmiot

 Podręcznik

Ćwiczenia

Nr dopuszczenia

Wydawnictwo

 

 

 

 

Język polski

NOWE słowa na start! 7NEON

Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2023-2025

Autorzy:Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęka, Joanna Krzemińska, Joanna Kostrzewa, Natalia Bielawska

NOWE słowa na start! 7. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Autorzy:Praca zbiorowa

 

907/4/2020

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

Matematyka

,,Matematyka z kluczem klasa 7’’  NEON

Podręcznik do matematyki dla kl. VII

M. Braun,  A. Mańkowska,

J. Janowicz,W. Babiński,Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej

,,Matematyka z kluczem klasa 7’’ 

 

M. Braun,  A. Mańkowska

 

875/4/2020/z1

 

Nowa Era

 

 

 

Biologia

„Puls życia 7”

M. Jefimow

 

844/3/2020/z1

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

Język angielski

Steps Plus dla klasy VII

J.Walkden,C. de la Mare, C. Leonard

Steps Plus dla klasy VII

H.Gomm

800/4/2020

Oxford

 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

,,Wędrując ku dorosłości” -wychowanie do życia w rodzinie

podręcznik

T. Król,M.Guziak-Nowak,J.Nowakowski,

J.Tęcza-Ćwierz k

 Wędrując ku dorosłości” -wychowanie do życia w rodzinie -     ćwiczenia

T. Król,M.Guziak-Nowak,J.Nowakowski,

J.Tęcza-Ćwierz

920/4/2017

Rubikon

 

 

 

Informatyka

„Lubię to kl. 7” NEON

Edycja 2023-2025

G. Koba

 

 

847/4/2020/z1

 Nowa Era

 

 

 

Religia

„Szczęśliwi,którzy czynią dobro”Podręcznik do religii dla kl. 7szkoły podstawowej

ks. dr K. Mielnicki,

 E. Kondrat

k

,, Szczęśliwi,którzy czynią dobro”   ćwiczenia

ks. dr K. Mielnicki,

 E. Kondrat

 

AZ-31-01/13-KI-3/13

 

Jedność

 

 

 

J. rosyjski

 „ Wsio prosto!“ podręcznik do języka rosyjskiego dla początkujących kl.VII

B. Chlebda

I. Danecka

 

782/1/2017

 

 

PWN

 

 

 

 

 

Fizyka

 

 

 

 

Spotkania z fizyką

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik

M. Nawrotny-Różańska

 

 

 

zeszyt ćwiczeń „Spotkania z fizyką“ B. Piotrowska

 

 

885/1/2017

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

Geografia

 

„ Planeta Nowa“ Podręcznik do geografii dla kl. 7 szkoły podst.

NOWA EDYCJA 2023-2025

 

R. Malarz,M. Szubert,T.Rachwał

 

Planeta Nowa.

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2023-2025

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemia

Chemia Nowej Ery

Podręcznik do chemii dla klasy siódmej

 

785/1/2017

Nowa Era

 

Plastyka

,,Do dzieła”7

N. Mrozkowiak,M. Ipczyńska

 

903/4/2020/z1

Nowa Era

 

 

Muzyka

Lekcja muzyki 7NEON

Nowa edycja 2023-2025

M.GromekG.Kilbach

 

852/4/2020/z1

Nowa Era

 

 

 

 

 

 Klasa VIII                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot

Podręcznik

Ćwiczenia

Nr dopuszczenia

Wydawnictwo

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

Nowe słowa na start!8

Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szk.podst.

Nowa edycja 2021-2023

Joanna Kościerzyńska

Joanna Ginter

Katarzyna Łęk

Natalia Bieławska

M. Iwanowska

M. Chmiel

J. Krzemińska

Nowe słowa na start!8 zeszyt ćwiczeń do j. polskiego dla klasy 8 szkoły podst.

Autorzy: praca zbiorowa

907/5/2021/z1

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka

Matematyka z kluczem. Klasa 8.

Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej.NOWA EDYCJA 2021-2023

M. Braun,A. Mańkowska, M. Paszyńska,J. Janowicz,W. Babiański…

 

875/5/2021/z1

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

Geografia

„ Planeta Nowa“ Podręcznik do geografii dla kl. 8 szkoły podst.

NOWA EDYCJA 2020-2023

D. Sczypiński

T. Rachwał

Planeta Nowa.

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2020-2023

906/4/2021/z1

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

                                                                     

Historia

 

,,Wczoraj i dziś“  Klasa 8

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

 

877/5/2021/z1

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

Biologia

„Puls życia“

Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szk. podstawowej

B. Sągin,A.Boczarowski,M.Sęktas

 

844/4/2021/z1

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

Fizyka

Spotkania z fizyką

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik

M. Nawrotny-Różańska

 

zeszyt ćwiczeń „Spotkania z fizyką“ B. Piotrowska

855/2/2018

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

Chemia

Chemia Nowej Ery.Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szk. podst.

J. Kulawik,M. Litwin, T. Kulawik

 

785/2/2018

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

J.angielski

Oxford Repetytorium Ósmoklasisty

A.Juszko,J.Quintana, W. Sałandyk

 

Workbook materiały ćwiczeniowe

Oxfofd Repetytorium Ósmoklasisty

J.Quintana,J.Walden,P. Kętla

930/2018

Oxford

 

 

 

 

 

 

J.rosyjski

,,Wsio prosto!“2

B. Chlebda,I. Danecka

 

 

 

782/2/2017

PWN

 

 

 

 

 

 

Religia

,,Szczęśliwi,którzy zdobywają świętość“

Podręcznik do religii dla klasy ósmej szk. podst.

Ks.dr K. Mielnicki,E. Kondrak,E. Parszewska

Kupują rodzice

,,Szczęśliwi,którzy zdobywają świętość“

Ćwiczenie do religii dla klasy ósmej szk. podst.

Ks.dr K. Mielnicki,E. Kondrak,E. Parszewska