Uroczystość nadania szkole imienia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W czwartek 10 czerwca 2010 r. odbyło się uroczyste nadanie imienia księdza Jana Twardowskiego Szkole Podstawowej w Glinie.

 Świętowanie rozpoczęto Mszą Świętą odprawioną przez biskupa  Tadeusza Bronakowskiego w pobliskiej kaplicy, który w swojej homilii wyraził ogromną radość z wyboru postaci księdza Twardowskiego na patrona szkoły. Mówił, że obecnie ze szkół próbuje się wypierać symbole świętości, a szkoła w Glinie za patrona obrała sobie człowieka niezwykle ceniącego świętość, który zaświadczył o niej swoim życiem. 

We  Mszy świętej  oprócz wielu gości, wzięły udział również Poczty Sztandarowe, nauczyciele z terenu gminy, uczniowie szkoły i rodzice.  Podczas uroczystości kościelnych padały liczne słowa uznania dla wyboru tak znakomitego patrona, jakim jest niewątpliwie postać księdza Jana Twardowskiego.

Po Mszy św. uroczystym pochodem na czele z Pocztami Sztandarowymi, wszyscy przemaszerowali do budynku szkoły, gdzie nastąpił dalszy ciąg ceremonii.

Na wstępie głos zabrała Dyrektor Szkoły pani Bożena Kordek, która przedstawiła zaproszonych gości, po czym poprosiła o honorowe odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy z wizerunkiem księdza Jana Twardowskiego. Odsłonięcia dokonali Wójt Gminy Małkinia Górna p. Marek Kubaszewski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy p. Janem Zygmuntem Chaberskim, natomiast ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski poświęcił podobiznę patrona.

 „Dość długo zastanawialiśmy się nad wyborem wzoru do naśladowania dla naszych podopiecznych - tłumaczyła wybór patrona dyrektor szkoły p.  Bożena Kordek. Były burzliwe dyskusje, ankiety, szeroko zakrojone konsultacje ze wszystkimi szkolnymi środowiskami. W końcu razem wybraliśmy księdza Twardowskiego - jednego z najpopularniejszych polskich poetów współczesnych. Człowieka bardzo kochającego dzieci. Jego życie było twórczością, a twórczość natchnieniem dla wielu ludzi. Wiem, że z jego pięknego życia można czerpać wzorce do naśladowania i zaszczepiać je młodemu pokoleniu. I my to będziemy właśnie robić”.

  W kolejnej części uroczystości, przedstawiciele Rady Rodziców przekazali Sztandar Szkoły dyrektor Bożenie Kordek, która zaprezentowała go gościom, po czym oficjalnie przekazała uczniom.  Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie, gdzie uczniowie przysięgali dbać o dobre imię szkoły, solidnie wypełniać swoje obowiązki, jak również szanować nauczycieli i wychowawców.  Po ślubowaniu nastąpiło podpisanie Aktu Erekcyjnego Sztandaru, który stanowi historyczny dokument szkoły, od tego momentu noszącej imię księdza Jana Twardowskiego.

Na zakończenie oficjalnej części ceremonii, uczniowie szkoły przygotowali program artystyczny, który w całości zastał poświęcony postaci patrona. W trakcie występów, można było posłuchać przepięknie recytowanych, jak również śpiewanych wierszy księdza Jana Twardowskiego, przeplatanych krótkimi wzmiankami z jego życia.  Był to z pewnością wspaniały człowiek, nie tylko ksiądz, lecz przede wszystkim wielki poeta, który nade wszystko ukochał sobie dzieci i to dla nich pisał najchętniej i najwięcej.
 Ksiądz Jan Twardowski to postać pełna ciepła, dobra i zrozumienia dla wszystkich. Zawsze cenił ludzi z poczuciem humoru i jak twierdził humor to walka z pychą i złem. 
Na zakończenie uroczystości o zabranie głosu poproszono przybyłych gości, którzy nie szczędzili słów pochwały, co do wyboru patrona, podkreślając tym samym wyjątkowość księdza Jana Twardowskiego i jego szczególne podejście do życia.

To był szczególny dzień w życiu uczniów, nauczycieli, rodziców i całej społeczności Gliny, Sumiężnego i Klukowa. W upalny czwartek 10 czerwca  2010r. nasza szkoła przestała być bezimienną, a najmłodsi jej uczniowie po raz pierwszy w historii złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. A wszystko to w asyście wielu zaproszonych gości z gminy, powiatu, województwa.

 „Nie ma piękniejszego dnia w życiu szkoły niż ten, kiedy święci się sztandar i nadaje się jej imię” - mówiła podczas uroczystości Bożena Kordek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinie.

 „Ten długo wyczekiwany przez nas wszystkich dzień na pewno wpisał się w karty historii tej szkoły jak i okolicznych miejscowości, i na zawsze pozostanie w pamięci nas wszystkich”. 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie