Jesteś tutaj: Start / O SZKOLE / HISTORIA SZKOŁY

HISTORIA SZKOŁY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

    HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

                                         IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GLINIE                       

 

Szkoła pracuje w budynku, który  wzniesiono w 1944 roku, a jego budowa trwała z przerwami spowodowanymi działaniami wojennymi aż 7  lat.  Kierownikiem szkoły do 1948 roku był Jan Olszewski.   Następnie do 1971 roku tę funkcję pełnił   Antoni Godlewski. Kolejne trzy lata kierownikiem był Jan Dembowski. W roku 1974 kierownikiem został Jerzy Siejk,  a po  jego odejściu na emeryturę od roku  1987 przez 26 lat  funkcję dyrektora szkoły pełniła   Bożena Kordek

W roku 1993r. budynek został poddany remontowi kapitalnemu. Przy wsparciu finansowym organu prowadzącego i dzięki ogromnemu wysiłkowi  mieszkańców wsi Glina, Klukowo i Sumiężne wymieniono drewnianą podłogę na korytarzu na lastrykową, dobudowano szatnię, wymieniono instalacje elektryczną i oświetlenie w salach, zrobiono umywalki w kuchni  i w sali nr 2 oraz toaletę, wyremontowano kominy, pomalowano elewację szkoły i dach, wybetonowano chodnik przed szkołą, wykonano ogrodzenie wokół szkoły.

Do 1999 roku szkoła była ośmioklasowa.  Dnia 01.09. 1999 roku Szkołę Podstawową  w Glinie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII Uchwałą Rady Gminy  przekształcono  w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VI. 

W roku 2006 została założona ze środków MEN pracownia komputerowa. W tym celu wyremontowano salę na poddaszu, która do tej pory służyła za mieszkanie nauczycielom pracującym w szkole. Salę wyposażono w nowe meble i sprzęt multimedialny.

W roku 2007  wykonano łazienki dla dziewcząt i chłopców. Prace te zrealizowano przy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W roku 2007 plac przed szkołą został wyłożony kostką.

10 czerwca 2010 roku  odbyła się podniosła uroczystość nadania szkole  imienia ks. Jana Twardowskiego. Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski poświęcił sztandar szkoły ufundowany prze Radę Rodziców i indywidualnych sponsorów oraz tablicę pamiątkową ufundowaną przez Wójta Gminy Małkinia Górna.   

W roku  2010  przy szkole wykonano boisko trawiaste .

W roku  2011 za pieniądze z  funduszu sołeckiego wsi Glina została zakupiona kostka. Wyłożono nią teren pod   boisko do koszykówki. Prace nieodpłatnie wykonali rodzice.

Od 2011 roku decyzją nadzoru budowlanego zostaje wyłączona z użytku pracownia komputerowa.   Na potrzebę pracowni zostaje zaadaptowana sala nr 7 na parterze.   Warunki lokalowe ulegają pogorszeniu. Zaczynają się starania o modernizację budynku celem przywrócenia do użytku pracowni komputerowej na poddaszu.

W roku 2012 za pieniądze z  funduszu sołeckiego wsi Glina został wykonany plac zabaw dla dzieci. O przekazaniu pieniędzy z funduszu sołeckiego na potrzeby szkoły zadecydowali mieszkańcy Gliny na ogólnym zebraniu sołeckim.

Szkoła wzięła udział w projektach unijnych: ,, Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III” i ,,Akademia Małego Człowieka”,  dzięki którym pozyskała  wiele pomocy dydaktycznych, w tym  kserokopiarkę, laptopa, aparat fotograficzny.

Od  roku 2013  dyrektorem szkoły jest  Zofia Koziara.

W roku 2014 w ferie zimowe  wyremontowano gabinet dyrektora. Wszystkie prace zostały wykonane nieodpłatnie we własnym zakresie. Materiały pozyskano od prywatnych sponsorów.

Latem 2014 roku  założono centralne ogrzewanie w całym budynku. Inwestycje tą można było wykonać dzięki środkom gromadzonym i przekazanym przez Radę Rodziców, dzięki prywatnym sponsorom   oraz wsparciu finansowemu  organu prowadzącego.

W wakacje 2014 roku zakupiono także  nowe meble dla uczniów: ławki, krzesła, regały z szufladami na podręczniki do dwóch sal lekcyjnych- sali nr 3 i nr 4 oraz zakupiono materiały do kapitalnego remontu sali nr 5 i sali nr 3, który został wykonany nieodpłatnie przez mieszkańców i rodziców. Środki na te działania pozyskano z funduszu sołectwa wsi Glina oraz częściowo od prywatnych sponsorów spośród mieszkańców.  

Jesienią 2014 roku uporządkowano podwórko szkolne  od strony południowej.  Zburzono betonową piwnicę i nieużywaną studnię.  Do uzupełnienia dołów przywieziono i rozplantowano kilka ciężarówek piachu. Prace te zostały wykonane nieodpłatnie przez pracowników z Przedsiębiorstwa Usługi Transportowe z Małkini Górnej. Na wyrównanym terenie postawiona została wiata na opał i magazynek na narzędzia gospodarskie. Środki na zakup wiaty pozyskano od organu prowadzącego.

Mieszkańcy  z  pozostałych dwóch wsi z obwodu szkoły - Sumiężnego i Klukowa pełni uznania dla dotychczasowych prac wykonanych na rzecz szkoły i uczniów również przekazali środki swojego funduszu sołeckiego na remont i wyposażenie szkoły.

I tak w roku 2015  Sołectwa wsi  Klukowo i Gliny  przekazały na remont i wyposażenie szkoły całą kwotę, a Sołectwo wsi Sumiężne połowę przyznanej kwoty. Za te środki w wakacje wykonano remont kapitalny korytarza szkolnego: ocieplono zewnętrzną ścianę, wybito ściany płyta gipsową, położono mozaikę na wysokości lamperii, położono terkett na podłodze. Prace te wykonane zostały przez firmy zewnętrzne.      Wykonano  też remont sali nr 4 i pokoju nauczycielskiego. Materiały remontowe  częściowo zakupiono ze środków sołeckich, częściowo środków własnych szkoły oraz dzięki ofiarności prywatnych sponsorów. Prace przy remoncie tych pomieszczeń w całości wykonali nieodpłatnie mieszkańcy.

Jesienią 2015 roku wymieniono rynny na dachu od wschodniej strony budynku i dobudowano daszek nad schodami wejściowymi. Prace te wykonała firma zewnętrzna.

Ze środków sołectwa wsi Klukowo zakupiono także 4 komputery przenośne do pracowni komputerowej dla uczniów.

W sierpniu  2016r. z funduszu sołeckiego wsi Glina przekazanego w  50% na szkołę wyremontowano i ocieplono  salę lekcyjną nr 6.

W listopadzie 2016r. został wymieniony piec CO ze środków  gminnych na piec opalany węglem ,,ekoretem”. W listopadzie wymienione też zostały rynny na dachu budynku szkoły od strony zachodniej ze środków szkoły.

W sierpniu 2017 roku z funduszu sołeckiego wsi Glina przekazanego w  50% na szkołę  dokonano kapitalnego remontu  wraz z ociepleniem sali lekcyjnej nr 7.

W dniu 11 sierpnia 2017r. Rada Gminy Małkinia Górna podjęła uchwałę nr 238/XXX VIII/2017   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie.

Od dnia 01.09.2017 r. dyrektorem szkoły jest   Justyna Brzozowska.

W październiku 2017r. szkoła pozyskała wyposażenie w ramach Programu Inicjatyw Pracowniczych Fabryki FORTE z Ostrowi Maz. pod nazwą „FORMY- FABRYKA INICJATYW”. Doposażono w meble bibliotekę szkolną, pokój nauczycielski oraz salę komputerową.

W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 szkoła wzięła udział  projekcie "Stawiam na edukację". Uczniowie mogli uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne. Dzięki projektowi szkoła pozyskała tablicę multimedialną.

W roku szk. 2018/2019,  spełniając warunki określone w kryteriach podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018,  szkoła otrzymała dofinansowanie na łaczną kwotę  54 465,00zł  i  zakupiła pomoce dydaktyczne do nauczania biologii, geografii, chemii i fizyki oraz   zakupiła  rówież 4 laptopy i tablicę multimedialną 

Na przełomie sierpnia i września 2019r. został wymieniony dach na budynku szkolnym sfinansowany przez fundusz sołecki miejscowości Glina, Sumiężne i Klukowo oraz dzięki  wsparciu organu prowadzącego. 

 W 2019 roku  szkoła przystąpiła do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „AKTYWNA TABLICA”. otrzymując dofinansowanie na zakup 2 monitorów dotykowych.  Program finansowany w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organu prowadzącego  szkołę. 

W roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 szkoła bierze udział w projekcie "Eksperymentuję, odkrywam, wiem" prowadząc szereg zajęć rozwijających zainteresowania i wspierając uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz kształtując kompetencje kluczowe i ucząc pracy w zespole. W ramach projektu zakupiono 3 monitory dotykowe, urządzenie wielofunkcyjne, roboty, kamerę oraz pomoce dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach z uczniami.

W roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  nasza szkoła  uzyskała wsparcie   w postaci sprzętu komputerowego. Projekt jest realizowany dzięki inicjatywie Ministerstwa Cyfryzacji za pośrednictwem Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Przekazane do szkoły „Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” składające  się z 25 tabletów wraz z etui, klawiaturami, rysikami i usługą mobilnego dostępu do Internetu.

 W ramach gminnego szkolenia  realizowane w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”  przekazane zostały do szkoły laptopy dotykowe (12 szt.)

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła uczestniczyła w programie "Laboratoria Przyszłości".  Jest to  inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  W ramach tego programu pozyskując 30 tys. zł.doposażono szkołę w drukarkę 3D, mikrokontrolery, kamerę cyfrową, aparat fotograficzny, 

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła otrzymła dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025:

1. Na zakup nowości wydawniczych do placówki wychowania przedszkolnego - 1500zł (kwota wsparcia finansowego z budzetu państwa 1200zł plus wkład własny organu prowadzącego 300zł).

2. Na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej- 2500zł (kwota wsparcia finansowego z budzetu państwa 2000zł plus wkład własny organu prowadzącego 500zł).

 W wakacje 2022r. został doposażony plac zabaw w nowe sprzęty,  sfinansowany dzięki funduszom sołeckim miejscowości Glina i Klukowo- 45 231,83zł.

 W roku szkolnym 2022/2023 wzięliśmy udział  w konkursie „Pracownia Kompetencji Cyfrowych”, który organizowała OSE - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna i znaleźliśmy się w gronie zwycięzców.

Wygraliśmy Mobilną Pracownię Komputerową, składającą się z 16 laptopów wraz z przenośną szafą, zapewniającą możliwość ich przechowywania oraz zasilania. Każdy zestaw będzie uzupełniony o oprogramowanie ułatwiające pracę z uczniami oraz interaktywny monitor. Wartość całego zestawu MPK wynosi: 44 243,10 zł brutto.

W 2023 roku nasz szkoła w ramach przedsięwzięcia  MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” mogła zorganizować wycieczki dla uczniów : jednodniową do Białowieży , dofinansowaną w kwocie      4 880 zł   oraz  3-dniową wycieczkę do Trójmiasta dofinansowaną w kwocie 15 000,00zł.